NEWLAND NLS-BS80

Overzicht

  1. Opladen/Batterij LED
  2. Juiste scan LED
  3. Data LED
  4. Scan/Aanknop
  5. Verwijder/Reset knop
  6. Functie knop/Functie LED
  7. Micro USB aansluiting
  8. Serienummer en type
  9. Scanner

1. Opladen/Batterij LED

Rode LED aan ==>  Is aan het laden

Groen LED aan ==> volledig opgeladen

Rood knipperend == Batterij bijna leeg

Om te testen of de batterij voldoende is geladen kunt u wanneer de scanner niet via de USB is aangesloten tegelijk op de Scan en de Delete knop drukken.

Groen licht ==> voldoende geladen

Rood en groen ==> half vol

Rood licht ==> bijna leeg

2. Juiste scan LED

Groen knipperende LED ==> goede scan

3. Data LED

Rode LED knipperen ==> er is data aanwezig in de scanner

Rode LED aan ==> geheugen gewist 

4. Scan/Aanknop

druk op de knop om te scannen of ingedrukt houden voor 3 seconden om de scanner aan te zetten.

5. Verwijder/Reset knop

Om barcodes en data te verwijderen afhankelijk van welke Bluetooth instelling.

6. Functie LED

Blauw knipperend ==> klaar om te koppelen via Bluetooth

Blauwe LED aan ==> Bluetooth verbinding gemaakt

Blauw snel knipperend ==> Data overdracht bezig

Rood ==> USB modes actief

Rood knipperend ==> Data overdracht via USB bezig

KassaCompany 2023 | 072-8448240
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.