WIDGETS

Instellingen om te kunnen bepalen welke widgets er op het dashboard toegevoegd kunnen worden.
Selecteer de widget en geef onder in het scherm aan of deze getoond mag worden in het dashboard.
Ga hierna naar het het Dashboard van StoreContrlĀ® winkelautomatisering en druk op de plus om de widget te activeren.